สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อเรา
แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เสนอ สื่อการเรียนการสอน ปีพุทธศักราช 2559

 

 

 

1. เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนระบบงานท่อและสุขภัณฑ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการระบบท่อสุขภัณฑ์และสามารถประกอบติดตั้งได้

 

 

1. สร้างสื่อวีดีทัศน์การต่อท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3

 

 

 

Free Web Hosting